poniedziałek, 07 październik 2013 13:23

Tajemnice Radosne

1. Zwiastowanie

Maryja była zwyczajną żydowską dziewczyną. Jej życie wypełniały sprawy, które są zazwyczaj udziałem każdego człowieka. Przeżywała takie same radości i smutki jak ci, których spotykała. Ale to właśnie do Niej przyszedł anioł, przynosząc Bożą propozycję. To właśnie Maryja została wyróżniona, to Ona została wybrana. Ona – wybrana spośród wszystkich kobiet w dziejach świata – miała być Matką Boga.

Statystycznie biorąc, możemy powiedzieć, że tylko co siódmy człowiek na ziemi jest katolikiem, a więc wiara, którą wyznajemy, jest także pewnego rodzaju wyróżnieniem, jest Bożą propozycją – nie jest przymusem.

Czy tak patrzę na wiarę, którą wyznaję? Czy jestem wdzięczny Bogu za to, że wierzę?

Rozważania Różańcowe

 • Anioł Pański

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.

  Zdrowaś Maryjo...

  Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

  Zdrowaś Maryjo...

  A Słowo stało się ciałem,
  i zamieszkało między nami.

  Zdrowaś Maryjo...

  Módl się za nami, święta ...

 • Akt poświęcenia Duchowi Świętemu

  Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości,
  Tobie poświęcam mój umysł, moje serce,
  moją wolę i całego siebie, teraz i na zawsze.
  Spraw, aby mój umysł przyjmował
  Twoje natchnienia i naukę Kościoła świętego,
  którego Ty jesteś nieomylnym Przewodnikiem.
  Spraw, aby moje serce ...