poniedziałek, 19 sierpień 2013 14:11

Nowenna Pompejska

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Jest najsilniejszą drogą modlitwy do Maryi. 

Najświętsza Panna Pompejańska raczyła po kilka razy pouczać swoich czcicieli, co mają czynić, aby mogli odebrać łaski na których im zależało.
I tak znany jest fakt ukazania się Matki Bożej nieuleczalnie chorej z Neapolu P. Fortunatynie Agrelli {lat 21}, do której powiedziała „Każdym razem gdy chcesz uzyskać ode mnie jakąś łaskę, odpraw na cześć moją trzy nowenny błagalne, odmawiając 15 tajemnic mojego Różańca, a potem odpraw 3 nowenny dziękczynne” Fortunatyna Agrelli została cudownie uzdrowiona. Był to początek nabożeństwa, które polegało na odmawianiu całego Różańca Świętego przez 54 dni, zwanego „Nowenną nie do odparcia”. Obraz Matki Boskiej w Dolinie Pompejańskiej słynie cudami i łaskami od 1876r. W 1890r. nastąpiło uroczyste uznanie cudów zdziałanych za przyczyną Matki Boskiej Pompejańskiej przez papieża Leona XIII. Twórcą bazyliki, dzieł i nowego miasta Pompei jest bł. Bartolo Longo (Bartłomiej Longo), który ukochał Maryję synowską miłością i rozpowszechnił do niej nabożeństwo przez odmawianie Różańca Świętego.

Do tej pory nie znany jest fakt, aby choć jedna osoba nie została obdarzona łaskami o które prosi po odmówieniu z wiarą tej nowenny Pompejańskiej.

Jak odprawiać Nowennę Pompejańską – rady praktyczne:

1. Dzień w którym rozpoczynamy nowennę Pompejańską zaznaczamy w kalendarzu.
2. Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia przez te 54 dni odmawiamy dawne trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać cztery części – z Tajemnicami Światła.
3. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części Różańca Św. wymieniamy najpierw intencję (krótko i zwięźle i tylko jedną intencję), a następnie mówimy: „ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego”
4. Przez 27 dni odmawiamy tak zwaną część błagalną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej części Różańca Św. odmawiamy następującą modlitwę: „Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.
5. Przez pozostałe 27 dni odmawiamy tak zwaną część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego odmawiamy następującą modlitwę:
„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”
6. Niezależnie od modlitw końcowych, zapisanych w punktach 4 i 5 niniejszych „rad praktycznych” każdą z trzech części Różańca Św. (np. chwalebną) kończymy (bezpośrednio po jej odmówieniu) trzykrotnym westchnienie do Matki Bożej: „KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI”

Ks. Prymas Stefan Wyszyński tak napisał o Różańcu św. „Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu” Cieszę się, że mogę podzielić się z Wami tym, co usłyszałam na temat tej Nowenny Pompejańskiej.
Jest to bardzo skuteczna Nowenna. Aspekt wytrwałości, w modlitwie jest częścią Nowenny. Nowenna wymaga łącznie 54 kolejnych dni, aby była ukończona. Jeżeli nie jesteś w pełni zdecydowany na otrzymanie tego o co prosisz w Nowennie, prawdopodobnie nie podołasz modlitwie przez pełne 54 dni pod rząd.
Zamierzeniem Nowenny jest głównie wykorzystanie aspektu wytrwałości w modlitwie, aby otrzymać prezent jakiego potrzebujemy.
Pojedyncza modlitwa jest często niewystarczająca do otrzymania tego o co prosimy.

Jak odmawiać Nowennę Pompejańską:

Zaczynasz tak jak zawsze różaniec:
Na krzyżyku
Wierzę w Boga
Na paciorku (większym)
Ojcze nasz
Na kolejnych trzech paciorkach (mniejsze)
Zdrowaś Maryjo

Część pierwsza RADOSNA:
Intencja krótko np.
Mateńko Najukochańsza pomóż mojemu tacie odnaleźć drogę do Boga.
(zapamiętaj albo zapisz sobie ją na karteczce – aby była niezmienna przez 54 dni).
następnie odnawiasz: Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego
1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
3. Narodzenie Pana Jezusa
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

i po ukończeniu każdej części Różańca Św odmawiasz (przez 27 dni odmawiamy tak zwaną część błagalną):

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano , aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”

a 28 dnia zaczynasz część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego
odmawiasz:

„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

A następnie po każdej z trzech część Różańca Świętego kończymy (bezpośrednio po jej odmówieniu ) trzykrotnym westchnienie do Matki Bożej:

„Królowo Różańca Świętego – Módl Się Za Nami”

Część druga BOLESNA:
Intencja krótko np.
Mateńko Najukochańsza pomóż mojemu tacie odnaleźć drogę do Boga.
(zapamiętaj albo zapisz sobie ją na karteczce – aby była niezmienna przez 54 dni).
następnie odnawiasz: Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
2. Biczowanie Pana Jezusa
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
3. Ukoronowanie koroną z cierni
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
5. Śmierć na krzyżu
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

i po ukończeniu każdej części Różańca Św odmawiasz (przez 27 dni odmawiamy tak zwaną część błagalną):

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen” a 28 dnia zaczynasz część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego odmawiasz:

„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

A następnie po każdej z trzech część Różańca Świętego kończymy (bezpośrednio po jej odmówieniu ) trzykrotnym westchnienie do Matki Bożej:

„Królowo Różańca Świętego – Módl Się Za Nami”

Część trzecia CHWALEBNA:
Intencja krótko np.
Mateńko Najukochańsza pomóż mojemu tacie odnaleźć drogę do Boga.
(zapamiętaj albo zapisz sobie ją na karteczce – aby była niezmienna przez 54 dni).
następnie odnawiasz: Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
3. Zesłanie Ducha Świętego
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
4. Wniebowzięcie Maryi
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

i po ukończeniu każdej części Różańca Św odmawiasz (przez 27 dni odmawiamy tak zwaną część błagalną):

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei , jako nigdy jeszcze nie słyszano , aby ktokolwiek z czcicieli Twoich ,z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający , miał być przez Ciebie opuszczony. Ach , nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego , ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”

a 28 dnia zaczynasz część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego
odmawiasz:

„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

A następnie po każdej z trzech część Różańca Świętego kończymy (bezpośrednio po jej odmówieniu) trzykrotnym westchnienie do Matki Bożej:

„Królowo Różańca Świętego – Módl Się Za Nami”

Część czwarta ŚWIATŁA:
Intencja krótko np.
Mateńko Najukochańsza pomóż mojemu tacie odnaleźć drogę do Boga.
(zapamiętaj albo zapisz sobie ją na karteczce – aby była niezmienna przez 54 dni).
następnie odnawiasz: Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
4. Przemienienie na górze Tabor
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
5. Ustanowienie Eucharystii
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

i po ukończeniu każdej części Różańca Św odmawiasz (przez 27 dni odmawiamy tak zwaną część błagalną):

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”

a 28 dnia zaczynasz część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego
odmawiasz:

„Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

A następnie po każdej z trzech część Różańca Świętego kończymy (bezpośrednio po jej odmówieniu ) trzykrotnym westchnienie do Matki Bożej:

„Królowo Różańca Świętego – Módl Się Za Nami”

W skrócie Nowennę Pompejską odmawiamy nieprzerwanie przez 54 dni. Każdego dnia odmawiamy caly różaniec. Cała Nowenna dzieli się na dwie części.
1. Część odmawiana przez 27 kolejnych dni to część błagalna
2. Część odmawiana przez kolejne 27 dni to część Dziękczynna
Obie części trwają nieprzerwanie przez 54 dni. Pierwotna wersja Nowenny zawierała trzy części różańca: Radosną, Bolesną i Chwalebną. Można i teraz opuścić część Światła, ale ku większej skuteczności Nowenny zaleca się odmawiać wszystkie cztery części.
_________________
Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje!

Czytany 13010 razy Ostatnio zmieniany środa, 21 sierpień 2013 00:08

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Nowenny: